BEZPIECZEŃSTWO

Nasze opiekunki dziecięce dbają o codzienną aktywność dzieci, jednocześnie zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie.

OPIEKA

Zapewniamy opiekę dzienną nad dziećmi w wieku od 5-go miesiąca do 3-go roku życia we wszystkie dni robocze.

ROZWÓJ

Zaufane opiekunki dziecięce dbają o prawidłowy rozwój emocjonalny, poznawczy i fizyczny Twojego dziecka.

ZABAWA

Dbamy o prawidłowy rozwój ruchowy Twojego dziecka – wykorzystujemy jego naturalną energię w tańcu, gimnastyce i innych zabawach ruchowych.

| AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA |

| AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA |

anpage placówek żłobkowych na Facebook

Back to top button